Behov av digitaliseringsstöd

LÄS MER

Digitaliseringsgruppen finns till för att ge stöd och hjälp i kommunens digitaliseringsarbete. Digitaliseringsgruppen består av personer från  kommunens alla verksamheter och vi tillsammans kan hjälpa till i all sorts digitaliseringsarbete.

Digitaliseringsgruppen går igenom inkomna ärenden samtidigt som vi har våra möten. Svar kommer till dig inom 1 till 2 veckor.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa