Beställa, ändra eller avsluta behörigheter för personal - Socialförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa behörigheter till nya användare, ändra behörigheter och avsluta ett redan existerande konto.

Program:

 • Procapita / LifeCare 
 • Analysen
 • Stratsys
 • 2c8
 • Personlarm
 • Dator och mobil beställning
 • Förarkort och Bilpool
 • V:Gemensam

För att kunna beställa måste du vara behörig beställare av konton

Har du frågor kontakta systemförvaltare, Lena Jung

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Befattning/titel
 • Arbetsplats

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa